Koliko mi je vremena potrebno da zavšim renoviranje?

 

Na ovo pitanje se ne može eksplicitno odgovoriti, jer zavisi od mnogo detalja. Pre svega veličina objekta i kompleksnost projekta. Tek na osnovu tih parametara, može se dati  procena vremena.  
 
  • Galerija
  • Galerija
  • Galerija
  • Galerija
  • Galerija
  • Galerija
  • Galerija
  • Galerija
  • Galerija