Usluge

Projektovanje

Ovom uslugom dobijate finalni projekat.
On  može dodatno sadržati predmer i predračun svih radova, detaljan predlog redosleda radova, razradu detalja kao i detaljnu specifikaciju mobilijara.
 
Izvođenje radova
Uslugu izvođenja radova ne radimo direktno, već angažujemo po potrebi saradnike iz ove sfere. Na osnovu dobre prakse koju smo imali sa pojedinim izvođačima, možemo garantovati kvalitetno izveden projekat u slučaju našeg nadzora.  
 
Usluga stručnog savetovanja
Ova usluga je uglavnom besplatna i na osnovu saveta koje dobijete od naših arhitekata, možete sa sigurnošću znati šta vas očekuje i u kom pravcu da krenete.
 
Usluge podrške izvođenju radova 
- Izrada nameštaja po meri
- Restauracija starog nameštaja
Ove dve usluge radimo uz pomoć naših saradnika i njihovo angažovanje doprinosi tome da možete dobiti kompletnu uslugu - po sistemu "ključ u ruke". 
 
  • Galerija
  • Galerija
  • Galerija
  • Galerija
  • Galerija
  • Galerija
  • Galerija
  • Galerija
  • Galerija