Korak po korak (Kako mi radimo? Kako to radimo?)

Korak po korak je najjednostavniji način sagledavanja onoga što mi radimo za Vas. Za nas je svaki projektni zadatak novi izazov, naši projekti ne liče jedni na druge, mi stvaramo originalne prostore koji odišu toplinom i životom. Ono što je zajedničko za sve naše enterijere ili segmente enterijera je pristup poslu – prvo rešavamo funkciju  prostora, kako biste dobili upravo ono što Vam treba, a onda sledi i njegovo oblikovanje! Korak po korak je zapravo PET KORAKA do potpunog užitka. 


1. Sastanak sa klijentom
Savremeni rad na uredjenju enterijera kao polaznu tačku (bez koje je vrlo teško stvoriti dobar projekat) ima rad sa klijentom, koji podrazumeva dobro razumevanje želja, potreba i mogućnosti klijenta. Na osnovu Vaših inputa, sagledavanja i uzimanja mera prostora, koji je predviđen za buduće radove u enterijeru, i upitnika koji se odnosi na stil života, projektni tim stvara ideju(e) - koncept za budući enterijer.

2. Prezentovanje ideja
Ovo je drugi i ključni korak do pravog rešenja! Prezentovanje ideja, ili više varijanti iste ideje, je momenat kada možete da osetite da li želite da sarađujete sa nama ili ne. Prezentovanje ideja je ustvari naš predlog kako bi se mogao organizovati neki enterijer. Više varijanti ideje obrazlažemo, komentarišemo i korigujemo na licu mesta. Nakon usaglašavanja prelazimo na treću fazu.

3. Projekti uzorci
Pošto su organizacija i funkcija enterijera usvojene od vaše strane, u ovoj fazi je akcenat na oblikovanju datog prostora. Naš tim stvara prostor kakav baš Vi želite. U ovoj fazi dobijate jasnu sliku prostora, tako što Vam prezentujemo kompletan projekat sa uzorcima materijala, kako bismo zajedno odlučili koje boje, materijale, dezene i sl. ćemo  implementirati u Vaš enterijer. Dispozicija nameštaja, namena prostorija sa preciznim opisima i dimenzijama, takođe su definisani u ovoj fazi projektovanja.

4. Finalni projekat
Podrazumeva izradu projekta sa svim svojim komponentama potrebnim za izvodjenje enterijera. Finalni projekat daje kompletnu sliku enterijera – organizacija prostora, materijalizacija podova , zidova, plafona, organizacija mobilijara, dizajn rasvete ,odabir materijala, boja, dezena, odabir detalja… Finalni projekat kao dodatak može da sadrži predmer i predračun svih radova, detaljan predlog redosleda radova, razradu detalja kao i detaljnu specifikaciju mobilijara.

5. Nadgledanje i kontrola radova
Dobro urađen idejni projekat je pola zadovoljstva. Druga polovina je kvalitetno izveden projekat. Ni jedan projekat nije dovoljno stvaran dok je na papiru! Precizan, kvalitetan i profesionalan pristup izvođenju radova je ono sto pretvara dobro osmišljen enterijer u materijalizovan prostor koji živi!  Kontrola i nadgledanje radova od strane projektanta je neophodna da bi prostor izgledao baš onako kako Vi želite! Najvažnije za materijalizaciju je rad majstora, koji moraju biti na jednom zavidnom nivou, bilo da ih vi ili mi angažujemo.